Podporujeme

Našou dlhodobou víziou je pomáhať. Podpora v oblasti zdravého životného štýlu je pritom prioritou, no nie jediným cieľom.

V dnešnom online prepojenom svete toho môžeme spoločne dokázať oveľa viac, ako si myslíme.Aj preto sme sa rozhodli spolupracovať s organizáciou, ktorá si podľa nás zaslúži našu a aj vašu pomoc. Je ňou spoločnosť, ktorá sa venuje záchrane a následnej starostlivosti o deti, ktoré boli nasilu odobraté svojim rodinám a stali sa tak obeťou obchodovania s deťmi.

Viac o spoločnosti

Spoločnosť O.U.R. (Operation Underground Railroad) sa od svojho založenia v roku 2013 venuje záchrane detí, ktoré sa dostali do krutého a neetického sveta sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi.

Ľudia z tejto organizácie sa venujú ako ich záchrane, tak aj ich následnej starostlivosti. Pri všetkých úkonoch a operáciách pritom spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní, a to po celom svete. Tento komplexný proces zahŕňa nájdenie detí, ich záchranu, zotavenie a rehabilitáciu a, samozrejme, dolapenie a spravodlivosť pre páchateľov.

Pre bezpečnejší život

So životom by sa nemalo obchodovať. Aj preto sme radi, že sa do určitej miery môžeme podieľať na prevencii, ale aj záchrane mladých životov a ich následného zaradenia sa do normálneho, bezpečného života.

Ako môžete pomôcť aj vy?

Je to jednoduché. Zakúpením našich produktov automaticky prispievate na obete sexuálneho zneužívania a obete obchodovania s deťmi. 3 % zo zisku tak putuje k tým, ktorí to potrebujú. Aby sa deti mohli vrátiť naspäť k rodinám a prežiť plnohodnotný život.